תכנון ועיצוב מכשיר לניטור שתן

המוצר הנ"ל הינו מכשיר המודד בצורה אוטומטית את תפוקת השתן של חולי דיאליזה והוא מיועד לשימוש בבתי חולים או קליניקות.
העבודה שנדרשה מאיתנו היתה עיצוב ותכנון של המוצר עבור טכנולוגיה של הזרקה בלחץ גבוה, כאשר המיכל החד פעמי הינו פריט מדף של החברה ונאלצנו להתחשב במבנה הקיים.
אחת מדרישות הלקוח היתה לעצב מוצר אטום לכניסת נוזלים עם קווים זורמים כדי שיהיה קל לנקות אותו.
במהלך העבודה ניתנו פתרונות עיצובים והנדסים ששיפרו עד מאוד את תפקוד המכשיר ואופן הרכבתו.

לקוח:BIOMETRIX