תכנון ועיצוב בקר לניטור שתן

חברת "VASA TECHNOLOGIES" מפתחת מוצר לניטור שתן, המודד את הזרימה, כמות, ותפוקה למטופלים שלאחר צינתור. הפעילות שלנו התחילה עם לימוד מעמיק של צרכי החברה, המוצר והמשתמש. לאחר ניתוח של צרכים אלו, הצענו ללקוח עיצוב של מכשיר שהתייחס לכל המערכות הפנימיות ולמימשקים החיצונים הנדרשים. העיצוב זכה להתלהבות רבה מצד הלקוח ומצידנו כמובן, מכוון שפתר בעיות אמיתיות הן במראה החיצוני עדכני ומקצועי, והן בהתייחסות שלנו לייצוריות ופשטות ההרכבה שהמוצר מכיל. בנוסף ביצענו את כל השלב המכאני / תכנוני של המוצר כדי להביא אותו לרמה של ייצור סדרתי בצורה אופטימלית.