עיצוב מערכת לזיהוי ביומטרי

אחד האתגרים בפרוייקט הנ"ל היה לעצב מוצר ארגונומי מותאם לכף היד. במהלך העיצוב של המוצר חקרנו את מבנה היד והקפדנו שמשענת היד תהיה נוחה כדי שהמדידה הביומטרית תתבצע ללא תקלות.