פאנל שליטה ובקרה למטוסי ומסוקי קרב. חלקינו בפרוייקט היה לעצב את המוצר תוך כדי מגבלות וחוקים מאוד נוקשים המאפיינים את התחום הצבאי בכלל ומוצרים המותקנים בחללים צפופים כמו תא טייס בפרט. העבודה כללה התייחסות לפרמטרים ארגונומים המשפיעים על תפעול המכשיר תוך כדי טיסה קרבית, התייחסות לתפעול מוצר צבאי עם כפפות ותחת לחץ, היתייחסות לתנאי סביבה קשים.