עיצוב תעשייתי ותכנון מכאני של מכשיר מדידה

מכשירים אלו מיועדים לביצוע מדידות אופטומריות לצורך התאמה אופטימלית של העדשה למשקפיים. חברת SHAMIR פנתה ללינדנברג עיצוב תעשייתי במהלך תהליך הפיתוח לצורך השלמת העיצוב התעשייתי והתכנון המכאנישל המוצר. האתגר העיקרי במהלך הפיתוח היה לתכנן מוצר נוח לשימוש, בעל יכולת מדידה מדוייקת, ובעל מראה מתקדם. תפקידינו כלל מציאת פתרונות יצירתים כדי לוודא שהמוצר יתפקד כראוי לפי הגדרות הלקוח.