Orthospin

מערכת קיבוע שברים

Orthospin הינה מערכת קיבוע חיצונית לאיחוי שברים מורכבים בעיקר בעצם השוק (Tibia). שיטת הקיבוע הקונבנציונלית נעשת בעזרת מוטות,חישוקים ובוכנות המחזיקים את העצם במקומה , אך כאשר המטופל נשלח הביתה הוא נדרש לכוון את המערכת לבדו.

. החברה פיתחה בקר חכם שניתן לתכנת אותו ולשלב אותו יחד עם אמצעי הקיבוע כדי שהמטופל לא יצטרך להתעסק עם כוונן ידני של המוטות, דבר שיכול להכשיל את הטיפול. המערכת אוטומטית לחלוטין מכוונת ומהדקת את הבוכנות בהתאם לתכנות שנקבע מראש ואף משדרת לרופא לצורך מעקב ומענה בזמן אמת.

)