Bodyworn

מצלמת גוף לשוטרים

Bodyworn הייתה משימה עיצובית מאתגרת ביותר, מכוון שכל התכולה הפנימית של המוצר הייתה קבועה מראש. במקרה הזה פעלנו בסביבה צפופה עם המון מגבלות, אך למרות זאת הצלחנו להגיע לתוצאה שהרשימה את הלקוח.

Bodyworn הינו מוצר המשדר וידאו ושמע און-ליין. המוצר מותאם טכנולוגית לצרכי השוטרים של היום. הצורך בתיעוד אירועים הפך להוכחה משפטית מדרגה ראשונה וחיונית במלחמה בפשע. בעזרת המכשיר הנ"ל השוטר יכול לתעד כל אירוע, לשדר, לשתף ולקבל הנחיות מדרגים פיקודיים גבוהים ממנו בזמן אמת.

)