Accellix-Gen 2

מכשיר לבדיקת דם

לאחר פיתוח דור ראשון בסדרה, התבקשנו לפתח קונספט חדש עבור הדור השני של ACCELLIX. הדור השני של המוצר כלל מכלולים פנימיים חדשים, שיפורים במארז התוחם ועדכון עיצובי לקראת ייצור המוני.

העבודה החלה בביצוע מגוון סקיצות ברישום ידני כדי לבדוק סגנונות עיצובים שונים ולקלוע מהר ככל האפשר לדרישות הלקוח.

לאחר הגשת סקיצות ברישום ידני וקבלת הערות מהלקוח עיצבנו את הקונספט ע"ג והצגנו אותו בעזרת תמונות פוטוראליסטיות.

)