Aerodentis

מכשיר עזר ליישור שיניים

האתגר היה לעבור מדגם ראשוני ופונקציונלי שנעשה בחברה לצורך בדיקות היתכנות ראשונות, למוצר מעוצב בטכנולוגיות של ייצור המוני כמו הזרקת פלסטיק.

עבודת העיצוב נדרשנו לקחת בחשבון, פשטות בהרכבת המוצר, ופשטות בייצור, ע"מ לשמור על מחיר מטרה של המוצר הסופי, כמובן בלי להזניח את המראה החדשני שהמוצר צריך להקרין. המוצר כולל בתוכו מעגלים אלקטרונים, ומשאבת אוויר אטומה מפני רעשים ורעידות.

כל המוצר מעוצב בקווים זורמים המקלים על הניקיון ומונעים הצטברות של לכלוך.

)