Accellix-Gen 1

מכשיר לבדיקת תאי דם

המכשיר מיועד לביצוע בדיקות תאי דם מורכבים. המכשיר מפשט את תהליך הבדיקה הודות לטכנולוגיה פורצת דרך שפותחה ע"י החברה. התהליך התחיל באיפיון המוצר, כאשר ברשותם היה אב-טיפוס אלפא שלא כלל התייחסות למשתמש או למוצר מסחרי. התהליך התחיל בהבנת תסריט השימוש של המוצר, הבנת המכלולים ,הרכיבים הפנימים, והמימשקים החיצונים שהמשתמש יבוא איתם במגע. כך גיבשנו קונספט מבני של המוצר המתייחס לשני הביטים חשובים בעיצוב של מוצר. הקשר בין "אדם למכונה", כאשר המכונה קראי המוצר, מטיל עלינו מגבלות רבות שאותם צריך לפתור ביצירתיות רבה דרך עיצוב מוצר והבנה מעמיקה ביחסי גומלין בין המכלולים השונים של המוצר. 

במסגרת העבודה תכננו את שלד המוצר, ועיצבנו אותו כראוי למוצר המכיל טכנולוגית קצה המכיל מגוון מכלולים אופטים ואלקטרואופטים בשילוב טכנולוגיות נוספות. מוצר זה הינו פורץ דרך גם בשרות שהוא נותן למשתמש בפרט ולמטופל בכלל. בנוסף לעבודת העיצוב התעשייתי והתכנון המכאני של המוצר, סייענו בעיצוב הקרטרידג' המיוחד שבעזרתו מבצעים את בדיקות הדם. עבודת העיצוב התנהלה מול צוות הפיתוח של "לאוקו-די.איקס" וחברה נוספת בעלת מוניטין בינלאומי שתכננה את הקרטרידג' עצמו. 

התוצאה לפניכם...בזכות הצלחת המוצר, הן מבחינה טכנולוגית ועיצובית, חברת "לאוקו-די.איקס" מרחיבה את שורותיה, ואת הפוטנציאל המסחרי. אנחנו בלינדנברג עיצוב תעשייתי מרגישים סיפוק יוצא מן הכלל לראות את לקוחותינו מתפתחים, ומרגישים חלק מהצלחתם.

)