NS-3000

מודם לווייני

המודם הלוויני של חברת NOVELSAT היה עבורינו פרוייקט מעניין ומאתגר, מכוון שדרישת הלקוח היתה לעצב ולתכנן פאנל חדש למערכת קיימת. במקרים אלו, החופש העיצובי שעומד לרשות המעצבים הוא מוגבל ביותר. למרות זאת, הצלחנו לעצב מכשיר ייחודי במינו, אסטתי, ומתאים לקו מוצרי החברה. 

הפאנל מיוצר מפלסטיק בצבע שחור מבריק, עם מובילי אור סביב המקשים. המוצר הוא בעל פני שטח חלקים ושטוחים, עם לחצנים מובנים.

)