Ipen

מכשיר לבדיקת לחות בעיניים

iPen  הוא מכשיר למדידת לחות בעיניים הפועל בעזרת טכנולוגיה ייחודית בתחום המכשור הרפואי. הפרוייקט התחיל במחקר ארגונומי שבא על ידי ביטוי בבניית דגמים פיזים מהירים לצורך בדיקת מימדים ונוחות המכשיר.לצד הדגמים הוגשו סקיצות עיצוביות לצורך המחשה.

עיצוב המוצר לוקח בחשבון ארגונומיה נאותה, קווים זורמים אך יחד עם זאת מראה מקצועי ההולם מכשיר בעל טכנולוגיה מתקדמת.

מוצר זה משלב מנגנון מתוחכם לחילוץ מדיד חד פעמי. במהלך התכנון המכאני של המוצר, הצלחנו למזער את החלקים למינימום גודל, כדי לקבל מוצר קטן ככל האפשר. 

)