BFM-II

מונה אלקטרוני

המומחיות שלנו היא שילוב של עיצוב מוצר ותכנון מכאני. אנחנו חיים טוב בתפר שבין לבין, ומשוכנעים שמעצב תעשייתי חייב להבין תכנון מכאני ע"מ לעצב מוצרים טובים. המונה האלקטרוני משלב את שתי הדיציפלינות באופן מובהק, מחד גיסא זהו פרוייקט עם המון פרטים טכנים ומכלולים מכאנים, מאידך גיסא, יש גם שפע של פרטים עיצובים.

המוצר הנ"ל בנוי בצורה של מודולים, כל אחד מתפקד באופן אחר מהשני, אבל כולם בנויים על אותו עיקרון מבני.

עיצוב מוצר מודולרי מצריך להבין את כלל הפונקציונליות מתחילת הפרוייקט ודורש יכולת לצפות מראש את השלבים הבאים כדי להבטיח את הצלחתו. המורכבות בתכנון מוצר כזה היא לא רק בהיבט הקליפות החיצוניות אלא מתחיל בתכנון המעגלים האלקטרונים הפנימים שקובעים את נפח המוצר והפונקציונליות שלו.

)