GX-40

מערכת תאורת חירום

הפרוייקט הזה הוא דוגמה מצויינת של כיצד ניתן למקסם את היתרונות של מוצר אחד לקו מוצרים שלם. המערכת כוללת שלושה מוצרים שונים המתבססים על אותו גוף. בנוסף ניתן להרכיב את המוצר בתצורות שונות בעזרת מתאם יעודי.

פיתוח מוצר זה משלב עיצוב מוצר ותכנון מכאני מוקפד. במסגרת הפרוייקט ניהלנו את כל תהליך בניית התבניות לייצור.

)