Beaty

מכשיר החייאה

Beaty הינו מכשיר ייחודי המסיייע בהחאייה במקרה של דום לב. המכשיר מצפצף כאשר העיסוי מתבצע בעומק תקין המעיד על יעילותו.

המשימה הייתה לעצב מוצר קטן ולא מאיים עד כמה שניתן כדי להנגיש אותו לקהלי יעד מנוסים יותר ומנוסים פחות כאחד. המוצר מסופק בשלל צבעים כדי להדגיש את פשטות השימוש ועד כמה שהוא ידידותי למשתמש. בגלל שלא ניתן לדעת מתי נזדקק להשתמש במוצר, היכנו אפשרות לחבר אותו לצרור מפתחות כדי שיהיה תמיד צמוד אלינו במקרה הצורך.

במדיה

המוצר זכה מהר מאוד להתעניינות רבה בערוצי המדיה השונים, והיזמים הפכו במהרה למבוקשים מאוד בכל תכניות הטלויזיה הרלוונטיות. המוצר נמצא כיום בלשבי מכירה התחלתים ומביא איתו בשורה אמיתית בתחום ההחייאה.

)