4C Diagnostics

מערכת ביתית לאיסוף וניתוח דגימות צואה

והנה דוגמה קלאסית של פרוייקט שדרכו ניתן להבין מה זה עיצוב ? מה ההבדל בין עיצוב מוצר לבין מכאניקה של מוצר? ומה מייחד אותנו, המעצבים התעשייתים.

כמעצבים יש לנו את היכולת להסתכל על מכלול הפרמטרים ולתת פתרונות שהמון פעמים מפשטים את אופן הפעולה של מכשיר מסויים אך שמים את המשתמש במרכז בלי לשכוח את מורכבות ודרישות ההנדסה. הגשר בין הטכנולוגיה / פונקציונליות לבין המשתמש הקצה נעשה על ידי, המעצב/ת התעשייתי/ת.

התחלנו עם הגדרות פונקציונליות קשיחות שהוגדרו ע"י צוות ההנדסה המתארות באופן ראשוני כיצד המערכת אמורה לעבוד, אך מהר מאוד הבנו שאולי המכאניקה של המוצר נכונה אך עיצובית יש עוד כברת דרך ארוכה ואתגרים מרובים לפנינו!

לדוגמה: אופן החיבור של החלקים החד פעמיים של הבדיקה היה מסורבל ולא אינטואיטיבי למשתמש. כמו כן, צורת החיבור בינהם לא אפשרה הכנסה למכונת הבדיקה הביתית.

תוך כדי עבודה הצלחנו לגשר באופן מיטבי בין הדרישות הנוקשות בעזרת יצירת רעיונות מקורים שהביאו את המוצר להישגים עיצובים מרשימים, שפתרו בעיות ארגונומיות, והפכו אותו מאוסף של אלמנטים למערכת עם היריכיה ברורה, שיוצרת קשר הרמוני בין אדם למכונה.

תאור המוצר: פלטפורמה ביתית לניהול מחלות במערכת העיכול המבוססת על שיטה ייחודית לאיסוף צואה ודגימה אוטומטית הכוללת ניתוח ומעקב אחר סמנים ביולוגיים. הערכה כוללת שלושה חלקים: אלמנט איסוף צואה, תא הכנת דגימה ומכשיר לאבחון.

המערכת מורכבת מערכה לבדיקות כרכיב חד פעמי + מכונה לשימוש חוזר. המשתמש לוקח את הדגימה בעצמו ובמהלך פשוט מכניס את הבדיקה לתוך המכונה לקבלת תוצאה.

)