Lokies - סטודיו לעיצוב מוצר - לינדנברג

Lokies

מנעול חכם

הסטודיו שלנו מתמחה בעיצוב תעשייתי / עיצוב מוצר. תכנון מכאני הוא גם חלק ניכר של פועלינו ובדרך כלל מוצרים שמעוצבים על ידינו מקבלים התייחסות מכאנית ורובם גם מתוכננים עד לשלב של תיק מוצר וייצור.

ישנם מוצרים שמתחילים משלב ההנדסה ואנחנו משתלבים ברגע שלמוצר יש בשלות טכנולוגית. זהו הסיפור של המנעול החכם שעיצבנו עבור חברת STARCOM. המוצר נחת על שולחננו בשלב התכנון המכאני הראשוני ונדרשנו לתת פתרונות עיצובים למגוון סוגיות.

תהליך העבודה היה מעניין ומתאגר והתחיל במתן רעיונות רבים ושונים הן צורניים והן פונקציונלים כדי לשיג את המטרה של עיצוב המשרה ביטחון ואמינות למשתמש.

היות ומדובר במנעול חכם ייחודי הפועל בעזרת אפליקציה ללא צורך במפתח, מביא אותנו להתייחס באופן מיוחד לפרוייקט. מנעול שמצד אחד הוא טכנולוגי מבוסס ג'י.פי.אס, מכיל מכלולים אלקטרונים צפופים ומרובים, ומצד שני צריך להיות בעל מראה רובסטי ועדכני. אחד האתגרים המשמעותיים היו איך לזווד את המנעול כך שלא יקרוץ לפורץ החובב לנסות לפתוח אותו. לשם כך נתנו הרבה רעיונות מקורים שחלקם אומצו לתוך המוצר.

)