MDGO

חיישן לניתוח תאונות דרכים בזמן אמת

החיישן של חברת  MDGo מאפשר לנתח את חומרת הפגיעה של פצועי תאונות דרכים באמצעות בינה מלאכותית ולדווח על כך למוקדי חירום. המערכת של החברה שולחת דיווח מייד לאחר התאונה לצוותי חירום ולבתי חולים על מיקום התאונה וחומרת הפציעה.

את החיישן מתקינים על השמשה הקדמית בעזרת דבק, והוא פועל בעזרת אנרגיה סולארית.

 הצורה הרכה והמעוגלת מעניקה למוצר מראה ידידותי, והצבע והחומריות משתלבים בהרמוניה בסביבה של פנים הרכב. תאורת החיווי ממוקמת כך שניתן יהיה לראות אותה בבירור ממושב הנהג.

 

 

)