Eyepen

תוסף חכם לעט אינסולין

EYEPEN הינו תוסף חכם לעט להזרקת אינסולין. ה-EYEPEN  מסייע למשתמש לבצע מעקב מדויק אחר תדירות וכמות הזרקות האינסולין בעזרת מצלמה חכמה אשר מעבירה נתונים לאפליקציה בטלפון.

אחד האתגרים המרכזיים בפרויקט היה לייצר מתאם עבור רכיב המצלמה, שיאפשר הידוק לעט ללא פשרות. פיתחנו מנגנון הברגה ייחודי להידוק המתאם במהלך אחד, כך שתהליך ההידוק קל ופשוט ולא דורש הבנה טכנית מהמשתמשים.

 

 

אתגר נוסף בתהליך העיצוב היה למצוא פתרון שיאפשר להרכבים את המצלמה החכמה על סוגי שונים של עטים. פתרנו זאת בעזרת סדרת מתאמים, אשר כל אחד מהם מאפשר להרכיב את המצלמה החכמה על עט אחר בהתאם לצורך.

)