Nova Lumos

מערכת סולארית ביתית

כיום יש באפריקה קרוב למיליארד איש עם גישה לקויה או ללא גישה לרשת החשמל.

בחברת Nova Lumos פיתחו מערכת סולארית ביתית, שמטרתה לספק חשמל זול, אמין ונגיש, ולאפשר למשפחות ובעלי עסקים באפריקה לתפקד ולהפעיל נורות, מחשבים, מאוורים או כל מכשיר אחר הנצרך לתפקוד יום יומי.

המערכת מורכבת מפאנלים סולאריים וסוללה.

הסוללה אוגרת את החשמל המופק מהפאנלים הסולאריים, ומאפשרת חיבור והטענה של מכשירים חשמל שונים.

 

 

)