Bips

מכשיר לניטור מדדים חיוניים

זהו קונספט למכשיר אלחוטי לביש לניטור פרמטרים חיוניים כולל לחץ דם, רוויית חמצן בדם, קצב נשימה וקצב לב. המכשיר נלבש על כף היד כמו כפפה ומאפשר למטופל לנוע בחופשיות.

גוף הכפפה מכיל את ה"מוח" של המכשיר, ומסך לתצוגה של הנתונים. מהגוף הראשי יוצאות 2 רצועות המתחברות למעין טבעות אשר בהן מוטמעים החיישנים עצמם. הכפפה מורכבת מ-2 שכבות בד גמישות שבניהן ממוקמים אלמנטים קשיחים המכילים את הרכבים הטכנולוגיים. הדוגמה שעל גבי הכפפה נעשתה בהשראת המבנה הרשתי של כלי הדם בגוף.

למוצר הקונספטואלי בעל המראה העתידני קדם מוצר ריאליסטי יותר, שמטרתו הייתה להציג את החזון של החברה לדור הבא של המכשיר. ניתן לראות כי כאן הטכנולוגיה מרוכזת כולה בגוף מרכזי אחד במרכז הכפפה אשר מתחבר לחיישנים באצבעות.

קודם לכך, בשלב הראשון, עיצוב המכשיר התבסס על תכן ראשוני שנועד לבדיקה וניסיים של הטכנולוגיה על מטופלים. המוצר מיועד ללבישה על הזרוע ולא על כף היד מפאת גודלו.

 

 

 

)