Safe Air

מטהר אוויר לביש

Safe Air הינה מערכת לבישה לטיהור אוויר, המיועדת לצוותים רפואיים וצוותי חירום אחרים. המערכת מורכבת ממסכה ומיחידת טיהור שמתלבשת על הגוף. יחידת הטיהור מכילה את מערכת הסינון של האוויר, והאוויר הנקי מגיע למסכה דרך מערכת צינורות.

ליחידת הטיהור פאנל פקדים המאפשר שליטה בעוצמת האוויר שמגיע למסכה. הפאנל ממוקם בראש המכשיר באופן נגיש ונוח לתפעול. גם מיקום שקע ההטענה איננו אקראי, ומאפשר הטענה נוחה בעת שהמכשיר מנותק מהגוף ומונח על השולחן.

חלק משמעותי מתהליך העיצוב בפרויקט זה היה בחינה של קונפיגורציות שונות להובלת הצינורות מהמסכה למטהר האוויר, תוך כדי בדיקה של אפשרויות של מיקום ואופן תלייה של המטהר על הגוף.

העקרון שהנחה את העיצוב היה לאפשר טווח תנועה מלא עם מינימום הפרעה למשתמש בעת לבישת מערכת טיהור האוויר.

גם במוצר זה, סקיצות היוו כלי מצוין לבחינה מהירה של רעיונות בנוגע למבנה ולסגנון של המוצר. הן מאפשרות לנו לבחון אפשרויות שונות ולתקשר אותן ללקוח בצורה מהירה ויעילה.

)