Vessi

מכשיר לטיפול בסרטן שלפוחית השתן

מכשיר זה עוצב עם התייחסות ארגונומית לכף יד של הרופא המטפל. במהלך תהליך העיצוב התעשייתי התמודדנו עם אתגרים פונקציונליים מרובים, שכן תכולתו המכאנית מורכבת וצפופה מאוד. יחד עם זאת הצלחנו לתת מענה לרוב הדרישות.

מוצר זה הוא חלק ממערכת לטיפול בסרטן שלפוחית השתן. המערכת מורכבת מאלמנט חד פעמי (אקדח) ובקר שליטה. חברת VESSI משתמשת בטכנולוגיה של הקפאת הגידול הסרטני לצורך הסרתו. יתרון נוסף הוא שהטיפול מתבצע תחת הרדמה מקומית בלבד. הודות לטכנולוגיה הייחודית, הטיפול יכול להתבצע בבית חולים אך גם בקליניקה של הרופא המטפל. ניתן לראות בסרטון את כלל המערכת!

)